เรือเดอะเวอร์ติเคิลครูส (The Vertical Cruise)
สำรองที่นั่งที่เบอร์ 085-6654048