เรือเดอะเวอร์ติเคิลครูส (The Vertical Cruise)
สำรองที่นั่งที่เบอร์ 081-552-9275